วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สัปดาห์ที่ 16 วิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารย์ได้ให้นักศึกษานำเสนอผลงานและ Mood Board เพื่อตรวจและวัดผล และสอบ final test

สัปดาห์ที่ 15 วิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

อาทิตย์นี้ได้มีการสอบปฎิบัติ Sketchup โจทย์นั้นให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าตัวใหม่คือ มะกอกดองหวาน จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ทำ Tag หรือ Label เสร็จแล้วให้จัดเก็บไฟล์ไว้ที่ Google 3dWarehouse และได้ทำแบบทดสอบหลังการเรียนใน http://www.clarolinethai.info/งานสอบ test

สัปดาห์ที่ 14 วิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


อาทิตย์นี้อาจารย์ได้ทบทวบวิธีการส่งไฟล์งาน และได้ให้นักศึกษาทำการสรุปไฟล์งาน Final Project ส่งในท้ายเทอมเพื่อเป็นคะแนน ใน Google Document รวบรวมไฟล์และจัดแยกเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย

สัปดาห์ที่ 13 วิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

วิดิโอตัวอย่าง ที่อาจารย์นำมาให้ดูในชั่วโมงเรียน โดยการสร้าง ตัวอักษรให้เป็นเหมือนหลอดไฟ Neon

อาทิตย์นี้อาจารย์ได้บอกรายละเอียดการทำงานอย่างคราว ๆและได้สอนการโพส์รูปและคลิป vdo ลงใน Blog ของตัวเอง สอนการดัดแปลงภาพ ที่ก๊อบมาจากในอินเตอร์เน็ต ให้มีความแปลกแตกต่างไปจากเดิม เพื่อมีความสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น โดยใช้โปรแกรมต่างๆ อาทิเช่น Photoshop , Illustrator

สัปดาห์ที่ 12 วิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

อาทิตย์นี้เข้าสู่ขั้นตอนตามกระบวนความคิด 3 ส.  เริ่ม ส2. Resume สร้างสมมติฐานให้ปรากฏจากแบบร่างทางความคิดเสมือนจริงเป็นงาน working drawing

ขึ้นรูปกระป๋องใน Skectup

แบบแรก


ปรับปรุงงาน
แบบที่ปรับปรุง
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...